oude franse stenen bollen kanonkogels

50,00

oude franse bollen kanonkogels
doorsnede
5 maal 16 cm prijs €50,00 per stuk
3 maal 18 cm prijs €50,00 per stuk
1 maal 22 cm prijs €60,00

Categorie: